Societatea de cultura Macedo-Romana

Comitetul Director


Comitetul Director asigură conducerea operativă a Societăţii şi este format din 9 membri, aleși dintre cei care formează Consiliul de Conducere, având următoarele funcţii: Președinte, Prim Vicepreședinte, 3 Vicepreședinți, Secretar general, Secretar general adjunct și doi membri.

Actuala componenţă a Comitetului director este următoarea:

Președinte Ion CARAMITRU
Prim-vicepreședinte prof. univ. dr. Nicolae-Șerban TANAȘOCA
Vicepreședinte Vladimir Mircea FÎRȘIROTU
Vicepreședinte ec. Nicolae DUȘU
Vicepreședinte vacant (titular decedat)
Secretar general vacant (titular demisionat)
Secretar general adjunct dr. Emil ȚÎRCOMNICU
Membru Stere GULEA
Membru Iulia Wisoșenschi