Societatea de cultura Macedo-Romana

Comitetul Director


Comitetul Director asigură conducerea operativă a Societăţii şi este format din 9 membri, aleși dintre cei care formează Consiliul de Conducere, având următoarele funcţii: Președinte, Prim Vicepreședinte, 3 Vicepreședinți, Secretar general, Secretar general adjunct și doi membri.

Actuala componenţă a Comitetului director este următoarea:

Președinte Ion CARAMITRU
Prim-vicepreședinte Nicolae DUȘU
Vicepreședinte Vladimir Mircea FÎRȘIROTU
Vicepreședinte prof.univ. dr. Nicolae SARAMANDU
Vicepreședinte dr. Mihai TOTI
Secretar general dr. Emil ȚÎRCOMNICU
Secretar general adjunct Stere MUCEANU
Membru Stere GULEA
Membru Iulia WISOȘENSCHI