Societatea de cultura Macedo-Romana

Societatea de cultură Macedo-Română – Formular de înscriere


(datele din aceasta secțiune sunt obligatorii)

Subsemnatul


posesor al actului de identitate tip B.I./C.I./Paşaport

parinți

Adresa de domiciuliu


solicit înscrierea/reînscrierea mea ca membru al SOCIETĂŢII DE CULTURĂ MACEDO-ROMÂNE (fondată 1879).

Personal, susţin recunoaşterea specificului cultural al aromânilor şi îmi declar apartenenţa la românitate.

Menţionez că familia mea, din ramura fărşeroată/grămosteană/pindeană/ moscopoleană/meglenită, s-a stabilit în România în anul venind din localitatea în localitatea


(datele din aceasta secțiune sunt optionale)

Date utile

Date de contact