Societatea de cultura Macedo-Romana

Societatea de Cultură Macedo-Română – Membri


Conform statutului, poate fi membru al SCMR oricare persoană din România sau din străinătate care recunoaşte Statutul Societăţii, sprijină realizarea scopurilor acesteia şi își plăteşte cotizaţia. Membrii SCMR pot fi:

a) activi

b) onorifici, din ţară şi din străinătate.

Membrii activi sunt cei care, plătind cotizaţia, îşi desfăşoară activitatea la nivel central sau în cadrul filialelor Societăţii.

Membrii onorifici se aleg la propunerea conducerii Societăţii dintre persoanele şi personalităţile de seamă în domeniile lor de activitate, contribuind la creşterea prestigiului Societăţii.

Membrii onorifici nu au drept de vot şi nu pot fi aleşi în organele de conducere ale Societăţii.

Membrii SCMR au următoarele drepturi:
  • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Societăţii;
  • să ia parte la Adunările Generale şi la orice manifestare a Societăţii;
  • să se retragă din Societate fără însă ca în această situaţie să i se restituie cotizaţia sau celelalte donaţii făcute;
  • să primească remuneraţia materială pentru activităţile prestate în administraţia Societăţii sau în afară, cu aprobarea Comitetului Director, când este cazul
Membrii SCMR au următoarele obligaţii:
  • să respecte statutul Societăţii;
  • să îşi pună competenţa în slujba realizării scopurilor Societăţii;
  • să contribuie prin întreg comportamentul personal la creşterea prestigiului Societăţii;
  • să plătească anual cotizaţia stabilită de Adunarea Generală;
  • să susţină recunoaşterea specificului cultural al aromânilor şi să-şi declare apartenenţa la românitate;
  • să respecte normele ortografice, ortoepice şi lingvistice ale dialectului aromân publicate sub egida Academiei Române.

Încălcarea în orice mod, direct sau indirect, prin orice acte sau fapte, a obligaţiilor prevăzute la alin. (2) şi a prevederilor Statutului în întregul său de către orice membru al Societăţii atrage pierderea de drept a calităţii de membru, fără dreptul la restituirea cotizaţiilor sau a altor contribuţii financiare sau materiale aduse Societăţii.